K Yetki Belgesi Nedir ?

Ticari amaçla yurtiçi eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır. Bunlar K1, K2 ve K3 türü yetki belgeleridir.

Ulaştırma Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği arasında imzalanan protokol gereğince odamız tarafından 2009 yılından itibaren K Belgeleri yeni başvuru, yenileme, taşıt ekleme-çıkarma işlemleri yapılmaktadır.

K Belge Türleri

Nakliye sektöründe hizmet veren şahıs veya tüzel kişilerin alması gereken K Belge türüdür.

K1 Yetki Belgelerinde ; Tonaj ve yaş şartı vardır. Şirketlerde 20 yaşından küçük araçlarla 110 Ton , şahıslarda 20 yaşından küçük araçlarla 30 ton azami yüklü ağırlığın sağlanması gereklidir.

Gerekli Evraklar

 • T.C. kimlik numarası yazılı nüfus cüzdan fotokopisi (Şirketlerde tüm ortak ve yetkililerin.)
 • Özmal olarak kayıtlı ticari araçların muayenesi yapılmış ruhsat fotokopileri.
 • Adli sicil belgesi.(Ltd.Şti.’lerde tüm ortakların, A.Ş.’lerde yönetim kurulunun)
 • Kayıtlı olduğu odadan alınmış sermayesi en az 10.000 olduğunu gösterir belge, faaliyet belgesi (Nakliyecilik ibaresi).
 • Şahıslarda 30 ton, şirketlerde 110 ton yüklü ağırlık kapasitesi . (İstiabı Sağlayan Motorlu Taşıtlar 20 Yaşından Büyük Olmayacak)
 • Faal vergi mükellefi olduğunu gösterir yazı veya vergi tabelası fotokopisi.Karayolu Yük Taşımacılığı Yazmalıdır
 • Şahıslarda imza beyannamesi aslı, şirketlerde imza sirküleri aslı veya noter onaylı sureti.
 • Şirketlerde Orta Düzey veya Üstü Düzey Yönetici belgesi veya 6 ay içerisinde 1 kişinin yönetici olarak bulunmasına dair taahhütname.

Kamyonet ile şehir içi nakliyecilik hizmeti veren şahıs veya tüzel kişilerin alması gereken K Belge türüdür.

 • K1* Yetki Belgelerinde Tonaj şartı yoktur.
 • Yetki belgesi sahibinin ticari ikametgahının bulunduğu ilin plakasına sahip taşıtların kaydedilmesi zorunludur.
 • Kaydedilecek aracın 20 yaşından büyük olmaması gerekmektedir.

Gerekli Evraklar

 • T.C. kimlik numarası yazılı nüfus cüzdan fotokopisi (Şirketlerde tüm ortak ve yetkililerin.)
 • Özmal olarak kayıtlı ticari araçların muayenesi yapılmış ruhsat fotokopileri.(İstiabı Sağlayan Motorlu Taşıtlar 20 Yaşından Büyük Olmayacak)
 • Adli sicil belgesi.(Ltd.Şti.’lerde tüm ortakların, A.Ş.’lerde yönetim kurulunun)
 • Kayıtlı olduğu odadan alınmış sermayesi en az 10.000 olduğunu gösterir belge, faaliyet belgesi (Nakliyecilik ibaresi).
 • Faal vergi mükellefi olduğunu gösterir yazı veya vergi tabelası fotokopisi.Karayolu Yük Taşımacılığı Yazmalıdır
 • Şahıslarda imza beyannamesi aslı, şirketlerde imza sirküleri aslı veya noter onaylı sureti.
Oto kurtarıcı, lastik tekerlekli vinç, para/altın gibi değerli kağıt/maden taşıyan zırhlı ve benzeri özel amaçlı taşıtlarla ticari amaçla hizmet veren şahıs veya tüzel kişilerin alması gereken K Belge türüdür.

Gerekli Evraklar

 • T.C. kimlik numarası yazılı nüfus cüzdan fotokopisi (Şirketlerde tüm ortak ve yetkililerin.)
 • Özmal olarak kayıtlı ticari araçların muayenesi yapılmış ruhsat fotokopileri.(İstiabı Sağlayan Motorlu Taşıtlar 20 Yaşından Büyük Olmayacak)
 • Adli sicil belgesi.(Ltd.Şti.’lerde tüm ortakların, A.Ş.’lerde yönetim kurulunun)
 • Kayıtlı olduğu odadan alınmış sermayesi en az 10.000 olduğunu gösterir belge, faaliyet belgesi (Nakliyecilik ibaresi).
 • Faal vergi mükellefi olduğunu gösterir yazı veya vergi tabelası fotokopisi.
 • Şahıslarda imza beyannamesi aslı, şirketlerde imza sirküleri aslı veya noter onaylı sureti.
Kendine fatura edilmiş ve kendisinin fatura etmiş olduğu kendine ait malların taşınmasının yapılabilmesi için şahıs veya tüzel kişilerin alması gereken K Belge türüdür. Toplam yüklü ağırlığı 3.5 Ton üstü KAMYONLAR içindir. Ayrıca 2. ve daha üstü araç ilavelerinde 3.5 ton altı KAMYONET ilave edilebilmektedir.

Gerekli Evraklar

 • T.C. kimlik numarası yazılı nüfus cüzdan fotokopisi (Şirketlerde tüm ortak ve yetkililerin.)
 • Özmal olarak kayıtlı ticari araçların muayenesi yapılmış ruhsat fotokopileri.
 • Şahıslarda imza beyannamesi aslı veya noter onaylı sureti, Şirketlerde imza sirküleri aslı veya noter onaylı sureti.
 • Şirket ve Şahıslarda faal vergi mükellefi olduğunu gösterir yazı veya vergi tabelası fotokopisi.
Kamyonet ile ticari amaçla olmamak ve sadece kendi malını yurtiçinde taşıma yapabilmesi için şahıs veya tüzel kişilerin alması gereken K Belge türüdür. Toplam yüklü ağırlığı 3.5 Ton altı KAMYONETLER içindir.

Gerekli Evraklar

 • T.C. kimlik numarası yazılı nüfus cüzdan fotokopisi (Şirketlerde tüm ortak ve yetkililerin.)
 • Özmal olarak kayıtlı ticari araçların muayenesi yapılmış ruhsat fotokopileri.
 • Şahıslarda imza beyannamesi aslı veya noter onaylı sureti, Şirketlerde imza sirküleri aslı veya noter onaylı sureti.
 • Şirketlerde faal vergi mükellefi olduğunu gösterir yazı veya vergi tabelası fotokopisi.
Ev eşyası ve büro mobilyası nakliyeciliğinin yapılabilmesi için şahıs veya tüzel kişilerin alması gereken K Belge türüdür.

Gerekli Evraklar

 • T.C. kimlik numarası yazılı nüfus cüzdan fotokopisi (Şirketlerde tüm ortak ve yetkililerin.)
 • Özmal olarak kayıtlı ticari araçların muayenesi yapılmış ruhsat fotokopileri.ARAÇLARIN, 20 YAŞINI DOLDURMAMIŞ ARAÇLARLA AZAMİ YÜKLÜ AĞIRLIKLARI TOPLAMI EN AZ 45 TON OLMALIDIRLAR
 • Adli Sicil Belgesi
 • Şahıslarda imza beyannamesi aslı veya noter onaylı sureti, Şirketlerde imza sirküleri aslı veya noter onaylı sureti.
 • Şirket veya Şahıslarda Faal vergi mükellefi olduğunu gösterir yazı veya vergi tabelası fotokopisi.Karayolu Yük Taşımacılığı Yazmalıdır
 • Kayıtlı olduğu odadan alınmış sermayesi en az 5.000 olduğunu gösterir belge, faaliyet belgesi (Nakliyecilik ibaresi).
 • Şirketlerde Orta Düzey veya Üst Düzey Yönetici belgesi veya 6 ay içerisinde 1 kişinin yönetici olarak bulunmasına dair taahhütname.

Önemli Notlar

 • K Belgesine kayıtlı taşıtlarının kazaya uğraması, yanması, hurdaya ayrılması veya başka bir mücbir sebepten dolayı iş göremez duruma gelmesi veya TAŞIT SATIŞI YAPMIŞ OLMALARI halinde, bu durumları değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren 60 gün içinde Bakanlığa (Odamıza) bildirirler. Aksi halde uyarı (para) cezası uygulanmaktadır.
 • Asgari kapasitenin altına düşülmesi halinde; kapasite altına düşüldüğü tarihten itibaren, 630 gün içinde bu Yönetmelikte öngörülen asgari kapasiteyi tamamlamak üzere yeterli sayıda/kapasitede taşıtı, K belgelerine kayıt ettirmek zorundadırlar. Aksi halde K belgeleri iptal olur. (630 günlük kapasite altında kalınan bu süre, 5 yıllık K belgesi süresinde yalnızca bir defa kullanılabilecektir.)
 • Geçerlilik tarihine son 60 gün kala belge yenileme işlemi yapılabilmektedir.
 • K BELGESİ KİRALANMAZ VE SATILMAZ. 1.Derece yakınlara(anne-baba-çocuklara-kardeş) devir işlemleri yapılabilir. Ve belge sahibinin hissesi bulunduğu(%25) şirkete devri yapılabilir.