28.02.2023

Sayın Üyemiz;

TOBB  Odamıza göndermiş olduğu yazıda; İlgi : Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 24.02.2023 tarihli ve 83098266 sayılı yazısına istinaden;

Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri Bakanlığımızın görev alanı dahilindeki konularda iş çevrelerinin bilgilendirilmesi amacıyla  2011 yılından beri düzenlenmektedir.

Ayrıca, 18 Ağustos ve 25 Ağustos 2022 tarihli Resmî Gazetelerde yayımlanan 5973 ve 5986 Sayılı İhracat ve E-İhracat Destekleri Hakkında Cumhurbaşkanı Kararları ile Bakanlığımızın Yeni Nesil İhracat Destekleri ve Prefinansman Modeli yürürlüğe girmiştir.

2023 yılında söz konusu organizasyonların devamı niteliğinde hem Bakanlığımızca uygun görülecek İllerde fiziki hem de Bakanlığımız ev sahipliğinde Türkiye geneli çevrimiçi “Yeni Nesil İhracat Destekleri ve Dış Ticaret Eğitim Programı” adlı eğitim organizasyonları gerçekleştirilmektedir.

Bu çerçevede, üçüncü çevrimiçi eğitim T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından, Türkiye’deki tüm iş çevrelerinin genel katılımına açık olarak, ekte yer alan program akışı çerçevesinde 9 Mart 2023 tarihinde 13.00-17.15 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

Programa katılım ücretsiz olup, katılmak isteyenlerin 3 Mart 2023 tarihi saat 17.00’ye kadar aşağıda yer alan linkten online kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Kontenjan 1000 kişi ile sınırlıdır ve kontenjan dolduğunda sistem otomatik olarak kapanmaktadır. Kayıt yaptıran katılımcıların mail adreslerine 7 Mart 2023 tarihinde çevrimiçi katılım linki gönderilecektir. Kayıt esnasında istenilen bilgilerin doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurulması önem arz etmektedir. E-posta adreslerinde hata olması durumunda bağlantı linki iletilememektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Kayıt Linki: http://egitimbasvuru.ticaret.gov.tr
 

YENİ NESİL İHRACAT DESTEKLERİ VE DIŞ TİCARET EĞİTİM PROGRAMI

9 MART 2023 (ONLINE)

13.00               Açılış
13.10-14.40    İhracatta Sağlanan Yeni Nesil Devlet Destekleri-Mal İhracatı
13.10-13.40    Kobi ve Kümelenme Destekleri 
13.40-14.00    Tanıtım ve Fuar Destekleri 
14.00-14.20    Markalaşma ve Tasarım Destekleri 
14.20-14.40    E-İhracat Destekleri 
14.40-15.10    İhracatta Sağlanan Yeni Nesil Devlet Destekleri -Hizmet İhracatı
15.10-15.40    İthalatta Ticaret Politikası Önlemleri - İthalatta Korunma Önlemleri
15.40-16.25    Pazara Giriş Engelleri ve Çözüm Yolları
16.25-16.55    Ticarette Teknik Engeller 
16.55-17.15    7223 Sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu