21.08.2023

Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 16 Ağustos 2023 tarihinde On Üçüncü Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır.

Başvuru kabulüne ilişkin bu çağrı, IPARD Programı 2014-2020 dönemi kapsamında yatırım yapmak isteyen işletmeler tarafından destek almak üzere yapılacak başvurular ile ilgilidir.

Bu Program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir.

On Üçüncü Başvuru Çağrı  İlanı Kapsamında  ” 101-Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar” ve “103-Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi  ve  Pazarlanması  ile  İlgili  Fiziki  Varlıklara  Yönelik  Yatırımlar”  tedbirlerindenbaşvurular kabul edilecektir. 

Söz  konusu  çağrının toplam destek bütçesi 20 Milyon Avro’ dur ve çağrı 42 İl’ de uygulanacaktır.

13.Başvuru  Çağrı  dönemi  kapsamında  desteklenecek  olan  sektörler  aşağıda özetlenmiştir:

101-Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar Kapsamında;

  • Süt Üreten Tarımsal İşletmeler: Büyükbaş ve küçükbaş süt hayvancılığı işletmeleri,
  • Kırmızı Et Üreten Tarımsal İşletmeler: Büyükbaş ve küçükbaş besi işletmeleri,
  • Kanatlı Eti Üreten Tarımsal İşletmeler:  Kaz,  hindi,  mevcut  ve  faal  broyler işletmeleri,
  • Yumurta Üreten Tarımsal İşletmeler:  Mevcut  ve  faal  yumurta  tavukçuluğu
  • işletmeleri,

103-Tarım  ve  Balıkçılık  Ürünlerinin  İşlenmesi  ve  Pazarlanması  ile  İlgili  Fiziki  Varlıklara Yönelik Yatırımlar Kapsamında;

  • Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması:  Süt  toplama  merkezleri,  Süt işleme tesisleri, Peynir altı suyu işleme tesisleri,
  • Kırmızı Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması: Kırmızı et kesimhaneleri, parçalama tesisleri, mevcut ve faal et işleme tesisleri,
  • Kanatlı Eti ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması:  Mevcut  ve  faal  olmak üzere kanatlı kesimhanesi, parçalama tesisi, et işleme tesisleri,
  • Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması:  Su  ürünleri  işleme  ve/veya  balık  yağı üretim tesisleri,
  • Meyve ve Sebze Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması:  Soğuk  hava  depoları  ile işleme ve paketleme tesisleri desteklenmektedir.

Yukarıda  belirtilen  sektörlerdeki  yatırım  kapsamında  destek  tutarının  belirlenmesine esas  olan  uygun  harcamalar; makine-ekipman alımı, hizmet alımı ve görünürlük harcamaları olup, inşaat işleri bu çağrı döneminde destek kapsamında değildir.

 

BAŞVURU YAPILACAK İLLER

Destek Almak Amacıyla Başvuruların Yapılacağı ve Yatırımın Uygulanacağı İller

 

Afyonkarahisar

 

Balıkesir

 

Diyarbakır

 

Kahramanmaraş

 

Manisa

 

Sivas

Ağrı

Burdur

Elazığ

Karaman

Mardin

Şanlıurfa

Aksaray

Bursa

Erzincan

Kars

Mersin

Tokat

Amasya

Çanakkale

Erzurum

Kastamonu

Muş

Trabzon

Ankara

Çankırı

Giresun

Konya

Nevşehir

Uşak

Ardahan

Çorum

Hatay

Kütahya

Ordu

Van

Aydın

Denizli

Isparta

Malatya

Samsun

Yozgat

 

BAŞVURU TARİHLERİ

TEDBİR ADI

BAŞVURU TARİHLERİ

 

Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar

(101)

Başvurular 04.09.2023 tarihi saat 09:00’dan itibaren yatırımın uygulanacağı ilde bulunan    TKDK   İl    Koordinatörlüklerinde   kabul    edilmeye    başlanacaktır. Online Proje Başvuru Sistemi 26.09.2023 tarihi saat 21:00’da kapatılacaktır. Başvuruların son teslim tarihi 28.09.2023, saat 18:00’dir.

Son teslim tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar (103)

Başvurular 18.09.2023 tarihi saat 09:00’dan itibaren yatırımın uygulanacağı ilde bulunan    TKDK   İl    Koordinatörlüklerinde   kabul    edilmeye    başlanacaktır. Online Proje Başvuru Sistemi 10.10.2023 tarihi saat 21:00’da kapatılacaktır. Başvuruların son teslim tarihi 12.10.2023, saat 18:00’dir.

Son teslim tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

YATIRIM SÜRELERİ

On üçüncü Başvuru Çağrı İlanı kapsamında hazırlanacak başvurularda yatırım süreleri en fazla 7 (yedi) ay olarak planlanmalıdır. Taksitlendirme yapılmayacak olup yatırımların tek taksit olarak planlanması zorunludur.


BAŞVURULAR İLE İLGİLİ BİLGİLER

2014-2020 IPARD Programının güncel hali, Bakanlığımız www. ipard.tarim.gov.tr web adresi ve Kurumumuz internet adresinden (www.tkdk.gov.tr) temin edilebilir.

Başvurular hakkında detaylı bilgileri ve başvuru kurallarını içeren Başvuru Çağrı Rehberi (Versiyon 13.0) Kurumumuzun resmi internet adresinden (www.tkdk.gov.tr) temin edilmelidir.