25.06.2020

Sayın üyemiz;

VERBİS'e kayıt ve bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmesi için son tarihler, Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun aldığı karar ile uzatılmıştır.

İlgili doküman için: https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6750/VERBIS-E-KAYIT-SURELERININ-UZATILMASI-HAKKINDA-DUYURU