Uşak Ticaret ve Sanayi Odası çalışmalarında verimliliği arttırmak ve hizmet kalitesini yükseltmek amacıyla sahip olduğu İSO 900:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 10002:2018 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi belge yenileme denetimleri başarılı bir şekilde sonuçlandı.

TSE İzmir Bölge Müdürlüğü Baş Tetkik görevlisi Şahap Gürler Paşa tarafından odada yapılan tetkikte, hazırlanan dokümanlar ve uygulamalar incelendi. UTSO’nun kurumsal yapısını güçlendirmek adına yapılan çalışmalar ve bu konuda yönetim ve çalışanların gösterdiği gayret memnuniyet verici bulundu.