Odamızca düzenlenmekte olan Yerli Malı belgesine ait Tebliğ, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca 13 Eylül 2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Tebliğe ait uygulama esasları,  TOBB Yönetim Kurulu’nun onayı ile 05 Kasım 2014 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

 

 

Excell Biçimli Başvuru Formu Örnek Hesap Cetveli Formu ( Ek3 A-B-C-D) (XLSX)
Excell Biçimli Başvuru Formu Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli (Ek3 A-B-C-D) (XLSX)
PDF Biçimli Başvuru Formu Yerli Malı Belgesi Başvuru Dilekçesi (Ek1) (PDF)
PDF Biçimli Başvuru Formu Yerli Malı Belgesi içinTaahhütname (Ek2) (PDF)
Word Biçimli Başvuru Formu Yerli Malı Belgesi Müracaatları İçin Ön Kontrol Formu (WORD)
Word Biçimli Başvuru Formu Yerli Malı Belgesi Müracaatlarında İstenen Belgeler ve Özellikleri (WORD)