01.09.2023

“1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı” ve “1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı” 2023-2 Çağrıları Açıldı!

Çağrılar kapsamında;

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların desteklenen projeler ile firmaların

- Rekabet güçlerinin ve ihracat kapasitelerinin artırılması,

- Ortak ya da tek başına sistematik Ar-Ge ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin kazandırılması,

- Proje esaslı araştırma - teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi,

- Ar-Ge nitelikli yenilik faaliyetleri yapmaya özendirilmesi,

- Ar-Ge ve yenilikçilik kültürünün yerleşmesine ve yaygınlaşmasına katkıda bulunulması

amaçlanmaktadır.

KOBİ ölçeğindeki firmaların Ar-Ge kapasitesinin geliştirilmesiyle gereksinim duyulan teknoloji alanlarında yerlileşmenin artması, teknoloji ve ürün geliştirme yetkinliğinin artması, proje çıktılarının ekonomik büyümeye katkı sağlaması, kamu kaynaklarının ülke ihtiyaçları ve ulusal hedeflere yönelik etkin kullanımının sağlanması hedeflenmektedir.

Çağrılar kapsamında, "Çağrıya Özel Şartlar" dokümanında yer alan linklerde belirtilen öncelikli Ar-Ge ve Yenilik konuları ile Avrupa Yeşil Mutabakatına Uyum Kapsamındaki Öncelikli Ar-Ge ve Yenilik Konularında sunulan projelere öncelik verilecektir.

Destek Kalemleri

  •          Personel giderleri,
  •          Seyahat giderleri,
  •          Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri,
  •          Malzeme ve sarf giderleri,
  •          Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri,
  •          Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri.

Başvuru Tarihleri

  •          1501 Programı İçin; 21 Ağustos 2023 – 1 Kasım 2023

Kuruluş Bazlı Ön Kayıt Başvurusu Son Tarihi: 30 Ekim 2023

  •          1507 Programı İçin; 21 Ağustos 2023 – 18 Ekim 2023

Kuruluş Bazlı Ön Kayıt Başvurusu Son Tarihi: 16 Ekim 2023

 

Destek Üst Limiti:

1507 Programı Kapsamında: 2.400.000 TL

1501 Programı Kapsamında: Limitsiz

*1507 Programı kapsamında proje yazım ve raporlama hizmetine ilişkin danışmanlık alınması durumunda destek kalemi proje çalışmaları kapsamında onaylanırsa danışmanlık bedelinin en fazla 40.000 TL’sine (proje başına) kadar destek TÜBİTAK tarafından firmalara sağlanmaktadır.

Destek oranı her iki program için de %75’tir.

** TÜBİTAK 1501 ve 1507 Programı Proje Başvurularına İlişkin “Öncelikli Ar-Ge ve Yenilik Konu Başlıkları”na ulaşmak için Ar-Ge ve Yenilik Konu Başlıkları (tubitak.gov.tr)

*** 1501 Programına ilişkin detaylı bilgi için 1501_sanayi_ar-ge_destek_programi_2023-2._proje_cagri_metni_v2.pdf (tubitak.gov.tr)

**** 1507 Programına ilişkin detaylı bilgi için 1507_kobi_ar-ge_baslangic_destek_programlari_2023-2._proje_cagri_metni_v2.pdf (tubitak.gov.tr)

1501 ve 1507 Programları kapsamındaki proje yazım ve raporlama danışmanlık hizmeti talep edilmesi durumunda İTÜNOVA TTO tarafından KOBİ’lere verilmektedir.

Detaylı bilgi için enis.karakoc@itunovatto.com.tr adresine mail gönderebilirsiniz.