23.02.2023 Sayın Üyemiz, Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. nin Birliğimize iletmiş olduğu ekli yazıda; Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. tarafından alınacak ihtiyaç fazlası ve kullanım dışı bırakılan veya niteliğini kaybetmiş olan her türlü taşıt, makine ve teçhizat ile tehlikeli veya tehlikesiz metal/metal bileşim atıkları, ekonomik değer taşıyan metal dışı (evsel nitelikte olmayan) mal ve malzemelerin fiyat değerlerini içeren 2023 Yılı I. Dönem Hurda Malzeme ve Madeni Talaş Alım Fiyatları, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlendiği bildirilmektedir. İlgili yazı ekte yer almaktadır. Üyelerimize duyurulur. Ek: Hurda.pdf


22.02.2023 Sayın Üyemiz,T.C. Uşak Valiliği’nden alınan yazıda; 6 Şubat 2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş İlimizin Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve çevre illerde de yıkıcı şekilde hissedilen depremlerden zarar gören vatandaşlarımızın başka bir yere eşya taşıtırken mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla, ilgideki yazıda ifade edildiği gibi farklı illerimizde faaliyette bulunan oda temsilcileri ve sektör paydaşlarıyla yapılan istişareler neticesinde, 4+1 e kadar ev için evden eve eşya taşımanın piyasa koşullarındaki rayicinin, - Şehiriçi (25 km dahil) evden eve eşya taşıma işinin işçilik bedeli dahil azami 6.000 TL olduğu,- İl sınırları dahilinde ilçeler arasında evden eve eşya taşıma işinin işçilik bedeli dahil azami 9.000 TL olduğu,- Şehirler arası evden eve eşya taşıma işinin 6.000 TL’ ye, azami ilave olarak (25 km’ yi aşan kısmı için) km başına 10 TL, ayr


Sayın Üyemiz,Mesleki Beceri Seferberliği, TOBB ve UNICEF'in girişimleriyle iş dünyasının liderliğinde yürütülen ve ülke çapında bir iletişim kampanyası ile desteklenen çok paydaşlı bir girişimdir. Amacı, Türkiye'deki özel sektör firmalarını, gençlerin gelecekte en iyi şekilde istihdam edilebilirliklerini desteklemeye dönük ortak bir vizyon etrafında bir araya getirerek, onlar için kaliteli iş yeri temelli öğrenme fırsatlarının artırılmasını destekleme konusunda harekete geçirmektir. İşverenler, zorunlu eğitimlerini tamamlayan gençler (14-17) için mesleki eğitimden istihdam ve staj imkanı sağlayarak, onların iş hayatına geçişi kolaylaştıracak temel becerilerle donatılmasına destek olacaklardır. Bu kapsamda MEB, TOBB ve UNICEF arasında 17.01.2023 tarihinde bir işbirliği protokolü imzalanmıştır. Mesleki Beceri Seferberliği Tanıtım Filmi Mesleki Beceri Seferberliği Tanıtım Filmi - YouTube Başvuru i


16.02.2023 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB),  iş dünyasının ve hayırseverlerin katılımıyla deprem bölgesine kalıcı konut yapma kampanyası başlatıyor.​ TOBB ‘dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İş dünyamızın ve hayırseverlerin katılımıyla deprem bölgesine kalıcı konut yapma kampanyası başlatıyoruz. Kampanyanın detayları ve nasıl katkı verileceği çok yakında açıklanacak. Tüm iş insanlarımızı, sektörel derneklerimizi, iş dünyası kuruluşlarımızı, kadın ve genç girişimcilerimizi ve hayırseverlerimizi konut kampanyasına destek olmaya çağırıyoruz. Bu yardım kampanyasına bir bina ya da bir konut bedeli ile katılına bileceği gibi vatandaşlarımız kendi imkanları ölçüsünde bir tutarla da katkıda bulunabileceklerdir.  Bu büyük felaketin üstesinden hep birlikte geleceğiz. Yaralarımızı birlikte saracağız. Gün birlik olma günü”.  


Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı. MADDE 1- 21/11/2020 tarihli ve 31311 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/25)’e aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “2021-2022 başvuru dönemindeki yatırım projelerinin son tamamlanma tarihi GEÇİCİ MADDE 2- (1) 2021-2022 başvuru dönemindeki yatırım projelerinin son tamamlanma tarihi 30/6/2023’tür.” MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür. 14 Şubat 2023 SALI (resmigazete.gov.tr)


13.02.2023 Sayın Üyemiz, TOBB tarafından Ticaret Bakanlığı'na (İç Ticaret Genel Müdürlüğü) ait  deprem felaketi sebebiyle alınacak tedbirleri bildirdiği yazıda, 8/2/2023 tarihli ve 32098 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla 8/2/2023 Çarşamba günü saat 01.00'dan itibaren üç ay süreyle olağanüstü hal ilan edilen illerde merkezi yer alan veya bu illerde genel kurul toplantısını yapacak olan anonim ve limited şirketlerin toplantıya çağırılan genel kurullarının, şirketlerin temsile yetkili yönetim organı üyelerinin istemi üzerine iptal edilmesinin imkân dâhilinde olduğu belirtilerek, bu kapsamdaki ilan taleplerinin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğünce karşılanmasının uygun olacağı bildirilmiştir.   İlgili yazı TOBB_yazi


08.02.2023 Uşak Valiliğinin izniyle deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza acil temel gıda ihtiyaçları günlük araçlarla gönderilecektir. Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Deprem Yardımlaşma Hesapları: Vakıfbank Uşak Şb TR10 0001 5001 5800 7319 5801 86, Ziraatbank Gazibulvarı Şb TR24 0001 0022 6957 4541 9950 24, Halbank Sarayaltı Şb TR92 0001 2001 5790 0016 1000 17 Desteklerinizi Bekliyoruz.


07.02.2023 Sayın Üyemiz; TOBB öncülüğünde yasal izinler alınarak başlatılan "Deprem Yardımı Dayanışma Kampanyası" hesap bilgileri.. TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ - DEPREM FELAKETİ YARDIM HESAPLARI     HESAP CİNSİ IBAN NO 1.      TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. TOBB ŞUBESİ TÜRK LİRASI TR49 0006 4000 0014 2011 3976 73 AMERİKAN DOLARI TR25 0006 4000 0024 2010 8677 04 AVRO TR94 0006 4000 0024 2010 8677 23


26.01.2023 Uşak Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO), Uşak ekonomisinin gelişimine katkı sunmak ve Uşak’ta yer alan firmaların kurumsallaşması ve gelişimi için ‘’Aile Şirketlerinin Kurumsallaşması ve Aile Anayasası’’ eğitimi ile 2023 yılı eğitimlerine başladı. Erol Dinçkal sunumu ile gerçekleşen eğitimde; aile şirketlerindeki aile üyeleri arasındaki ilişkilerin profesyonelce düzenlenmesi, gelecek kuşakların yönetime hazırlanması, şirketin ve ailenin genel iş yapış kurallarının belirlenmesi konularında katılımcılara bilgi verdi. ‘’Bir aile şirketini ayakta tutmak, belki de yerküredeki en zor yönetim işidir” diyen Dinçkal, ‘’Bir aile şirketinin amacı varlığını başarılı bir şekilde devam ettirmek olmalıdır, sorumluluklarını bilen, kurumsal yönetimin temel ilkelerini benimseyen ve hayata geçiren, geleceğe yatırım yapan işletmeler sürdürülebilir olacaklardır. Engeller ortadan kaldırıldığında adım adım profesyonel yapı kurulmuş olacaktır’’ diyerek kurumsallaşma, sürdürülebilirlik ve Aile Anayasası üzerine temel bilgiler aktard