14.02.2024 Oda/Borsalar, Türkiye100 şirketleri, Sektör Meclisleri Üyeleri, Kadın-Genç Girişimciler Kurulu Üyeleri, OSBÜK TÜBİTAK’ın 1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri Destekleme Çağrıları hakkında; 15 Şubat 2024 Perşembe günü saat 14:00’te internet üzerinden bir webinar gerçekleştirilecektir. TÜBİTAK ve TOBB işbirliğinde gerçekleştirilecek olan webinarda Müşteri Kuruluş’un gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanan çözüm önerilerinin, KOBİ’ler tarafından Ar-Ge faaliyetlerine dönüştürülerek ticarileşebilir çıktılara ulaşılmasını desteklemek amacıyla 7,5 Milyon TL’ye kadar olan projelere hibe desteğisağlayan TÜBİTAK 1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri Destekleme Çağrıları anlatılacak olup, webinar sonunda katılımcıların konu hakkındaki soruları cevaplandırılacaktır.


14.02.2024 Sayın Üyemiz, T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü yazısına atfen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Odamıza iletilen yazıda; "Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama" uygulaması üzerinden, "Borç Durum Belgesi" temin edilebilmesini sağlayan teknik düzenlemenin yapıldığı hususu ifade edilmektedir. Bilgilerinize saygıyla sunulur.


Şehir merkezinin en işlek alanında, İsmet Paşa Caddesi UTSO İşhanı’nda, zemin katta yer alan dükkan kiraya verilecektir.  İlgilenen kişilerin Uşak Ticaret ve Sanayi Odasına başvurmaları rica olunur. İrtibat tel: 0.276.227 02 03


31.01.2024 Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Odamıza iletilen yazıda; AB Mali Yardımları kapsamında sağlanan hibe imkânları ve programlarına ilişkin detaylı bilgilere https://www.ab.gov.tr/guncel-hibeler_50801.html ve https://ipa.gov.tr/ adreslerinden ulaşılabileceği belirtilmiştir. Bilginize sunarız.


29.01.2024 Değerli Üyemiz, TOBB tarafından iletilen yazıda, Avrupa Birliği (AB) ile imzalanan Gümrük Birliği Kararı kapsamında ülkemizin AB’nin ürün güvenliği alanındaki yatay kuralları ile ürün bazlı mevzuatını üstlenmek ve uygulamakla yükümlü olduğu belirtilerek, AB teknik mevzuatına uyum ile Türk mallarının AB pazarında serbest dolaşımının temini ve vatandaşımıza güvenli ürün sağlanmasının amaçlandığı açıklanmıştır. Yazıda, tek pazarda malların serbest dolaşımının sorunsuz işlemesi, AB yatay kuralları ile ürün kurallarının daha iyi anlaşılması ve bu kuralların daha uyumlu ve yeknesak uygulanmasına katkıda bulunulması amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan Mavi Rehberin güncellenmiş versiyonunun 29 Haziran 2022 tarihli AB Resmi Gazetesi’nde yayımlandığı bilgisi verilmiştir. Yazıda, rehberde AB ürün mevzuatı tüm kavram ve süreçleriyle açıklandığı; özellikle (AB) 2019/1020 sayılı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Tüzüğü’nün kabulü sonrası de


29.01.2024 3516 sayılı "Ölçüler ve Ayar Kanunu" hükümlerine göre; üyelerinizce kullanılan ölçü aletlerinin her iki yılda bir periyodik muayeneye tabi tutulması zorunlu olup üyelerinizin, damga süresi gelmiş ölçü aletleri için 29.02.2024 tarihine kadar aşağıda yer alan yetkili birimlere müracaat etmeleri gerekmektedir: Tartım kapasitesi 2.000 kilogram ve altında olan, işletmelerde kullanılan III. sınıf elektronik tartı aletleri, I ve II. sınıf tartı aletleri ve otomatik tartı aletleri için İlimizde faaliyet gösteren tartı aleti yetkili muayene servisine (İlimizdeki yetkili muayene servis iletişim bilgilerine https://msurapor.sanayi.gov.tr/TartiAlet internet adresindeki haritadan Uşak'a tıklanarak ulaşılabilir. Yönetmelik hükmü gereği İlimizde faaliyet gösteren tüm işletmelerin sadece İlimizdeki servise başvurması mecburidir), Tartım kapasitesi 2.000 kilogram ve altında olan, pazar yerlerinde kullanılan elektronik tartı aletleri ile işletmelerde kullanılan mekanik tartı aletleri (mas


29.01.2024 6948 sayılı kanunun 5. maddesi gereği, sanayi sicil belgesine sahip işletmelerin, bir önceki yıla ait faaliyetlerini içeren bilgilerin yer aldığı "Yıllık İşletme Cetvelini" her yılın ilk dört ayı içerisinde; 1 Ocak-30 Nisan tarihleri arasında, e-devlet web sayfasında bulunan "Sanayi Sicil İşlemleri" uygulamasını kullanarak elektronik ortamda giriş yapmaları zorunludur. Süresi içerisinde, elektronik ortamda yıllık işletme cetvelini vermeyen sanayi sicil belgesine sahip işletmelere; 6948 sayılı kanunun 9. maddesi gereği, 2024 yılı içerisinde 8.322 (Sekiz bin üç yüz yirmi iki) TL idari para cezası uygulanacaktır. Sanayi Sicil Belgesine sahip işletmelerin, yıllık işletme cetveli bildirme yükümlülüğünü, oluşabilecek yoğunluklar nedeniyle, son günlere bırakmadan yerine getirmeleri önem arz etmektedir. Bu bağlamda Sanayi siciline kayıtlı işletmelerin mağdur olmamaları için 2023 yılına ait yıllık işletme cetvellerinin son günü olan 30 Nisan 2024 tarihine kadar


26.01.2024 Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden  iletilen yazıda; Birleşmiş Milletler (BM) Sekreteryasına bağlı olarak faaliyet gösteren Satın Alma Birimi, BM misyonlarının bulunduğu ülkelerde ve bölgelerde yapılacak başta gıda ve su olmak üzere mal ve hizmet (catering, depolama vb) satınalımına yönelik olarak yerel firmalara bilgi vermek üzere bir seminer düzenleyeceği belirtilmektedir. BM'nin bu kapsamdaki satınalımı yıllık yaklaşık 300 milyon ABD Doları seviyesindedir. Konuya ilişkin duyuruya Birleşmiş Milletler Barışı Koruma Operasyonlarını Desteklemek için Gıda Tayınları | BM Tedarik Bölümü (un.org) linkinden ulaşılabilmektedir. Anılan seminer 7 Mart 2024 tarihinde hibrit (New York'da fiziken ve online) olarak düzenlenecek olup ilgilenen firmalarımızın duyuruda belirtilen https://forms.office.com/e/G0HRHR4JrU  linkinden kayıt yaptırmaları gerekmektedir.


26.01.2024 Sayın Üyemiz, Zafer Kalkınma Ajansından, Odamıza gönderilen yazıda; Ajansımız tarafından ikiz dönüşüm konusuna verdiğimiz önem doğrultusunda sektöründe öncü kuruluşlardan temsilcilerin katılımıyla dijital dönüşüm ve yeşil dönüşümle bağlantılı konularda “Zafer Kalkınma Ajansı Teknoloji Sohbetleri” ismiyle aşağıda belirtilen çevrimiçi toplantılar düzenlenecektir: Flood Medya ile Yapay Zeka ve Siber Güvenlik (1 Şubat 2024, 14:00) MİA Teknoloji ile Genişletilmiş Gerçeklik Teknolojisi (6 Şubat 2024, 14:00) Poligon Mühendislik ile 3D Üretim ve Tarama Sistemleri (7 Şubat 2024, 14:00) SANLAB ile Simülasyon Teknolojileri ve Uygulamaları (12 Şubat 2024, 14:00) Yeşil Büyüme İle İhracatta Yeşil Rekabet ve Kurumsal Sürdürülebilirlik (13 Şubat 2024, 14:00) Bu toplantıların, bir yandan ilgili teknolojiler hakkında katılımcıların bilgi düzeyini artırması hedeflenirken, diğer yandan da u