20.02.2018 İşçi işveren ilişkilerinde yürürlüğe giren, iş dünyasına yeni bir soluk getiren “Arabuluculuk” Sistemi hakkında Uşak Ticaret ve Sanayi Odası üyelerini arabulucularla buluşturdu. Arabuluculuk, 1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe giren 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ile iş uyuşmazlıklarında dava şartı haline gelmiştir. Yeni düzenlemeyle işçi-işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talepli iş uyuşmazlıklarında taraflar artık ilk oturumda arabuluculuk yolunu deneyecekler. Arabuluculukta anlaşılamaması halinde mahkemeye başvurabilecekler. Sistem adliyelerdeki arabuluculuk büroları üzerinden işleyecek. Arabulucu yapılan arabuluculuk başvurusunu 3 hafta içinde sonuçlandıracak. Tarafların anlaşamaması halinde ilk iki saatlik ücret Adalet Bakanlığı tarafından karşılanacak. Taraflardan birinin ilk toplantıya katılmaması sebebiyle arabuluculuk faaliyetinin sona ermesi durumunda ise toplantıya katılmayan taraf, son tutanakta belirtilecek ve bu taraf davada kısmen veya tamamen haklı çıksa bile yargılama giderinin tamamından sorumlu tutulacak. Uşak Ticaret ve Sanayi Odası üyelerinin si


20.02.2018 Uşak Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO) Şubat ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı İsmail Karaman’ın başkanlığında, UTSO Meclis Üyelerinin katılımıyla oda hizmet binasında gerçekleştirildi. Karaman, Afrin’de gerçekleştirilen Zeytindalı operasyondaki şehitlerimize rahmet ailelerine başsağlığı dileyerek, operasyonda görev alan Mehmetçiğimizin yollarının muzaffer olması temennisinde bulunarak, Şubat ayı gündemini açtı. UTSO’nun Şubat ayı meclisine, arabuluculuk sistemi ve avantajları konusunda bilgi vermek üzere Uşak Arabulucular Derneği Başkanı Avukat Ahmet Çoban katıldı. Çoban; “Arabulucu, tarafların aralarındaki asıl uyuşmazlığı ve menfaatlerini tespit ederek bu konularda tartışmalarını ve çözüm bulmalarını sağlamaya çalışır. Burada taraflar kendi çözümlerini kendileri üretirler ve bunu yaparken birbirlerini anlamaya çalışırlar” dedi. Çoban,  sürecin mahkemeye göre daha kısa sürdüğünü ve dava boyunca yapmak zorunda kalınacak masraflardan (tebligat, bilirkişi, tanık, keşif vb. masraflar) tasarruf edildiğini de belirtti. Bilgilendirmenin ardında UTSO Şubat ayı olağan meclis gündem


09.02.2018 Türkiye'nin ilk inovasyon geliştirme programı olan ve her yıl ülkemizin inovasyon şampiyonlarını belirleyen İnovaLİG programının bu yıl 5. kez gerçekleştirileceği; İnovaLİG 2017'de ulaşılan 971 başvuru sayısı ile Türkiye'nin, IMP³rove programına katılımın en yüksek olduğu ülkelerden biri haline gelmeyi başardığı; 2017 yılının kazananlarının, Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle onurlandırdıkları Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik Haftası'nda ödüllerini aldığı bildirilmektedir. İnovaLİG ile şirketler hem inovasyon yetkinlikleri bazında yarışmakta hem de inovasyon kültürlerini interaktif bir platformda geliştirme fırsatı bulmaktadır. İnovasyon değerlendirmesini tamamlayan her firmaya, kapsamlı inovasyon değerlendirme ve kıyas analizi raporu ücretsiz olarak sunulmaktadır. İnovaLİG sayesinde firmalarımız, yıllar içerisinde inovasyon gelişimlerini takip ederek orta ve uzun vadeli inovasyon vizyonlarını geliştirmektedirler. Bu kapsamda firmalarımızı yıllar itibariyle inovasyon gelişimlerini görmesi, hem de inovasyon alanında edinilen uluslararası tecrübeye ortak olmaları için 10 Mart 2018 tarihine kad


09.02.2018 Uşak Ticaret ve Sanayi Odası, üyelerinin sektördeki yenilikleri takip edebilmesi ve yeni ticari ilişkiler geliştirebilmesi için yurtiçi fuarlara katılımlarında, gidiş dönüş uçak biletlerinde, en az bir tanesinin Uşak Havaalanı’ndan olması koşuluyla 200-TL’ye kadar destek sağlıyor. UTSO’nun hedefinin Uşak ekonomisini uçurmak, UTSO üyelerinin ekonomilerini, iş hacimlerini artırmak olduğunu vurgulayan UTSO Yönetim Kurulu Başkanı S. Selim Kandemir; “Öncelikli amacımız üyelerimize ulaşım kolaylığı ve rahatlığı sağlayarak iş görüşmelerinde zaman kazanmalarını sağlamak. Ve tabi ki bölgemiz için önem arz eden Uşak Havaalanı’nın aktif kullanılmasını sağlayarak uçuşların devamlılığına katkı sağlamak. Biz oda olarak sürekli gelişim taraftarıyız. Üyelerimize nasıl katkıda bulunabileceğimiz ve neler yapabileceğimiz hakkında sürekli projeler üretiyoruz.  Üyelerimizin sektörleriyle ilgili bilgi ve tecrübelerini arttırmaları, teknolojik gelişmeleri yakından izlemeleri, kurumsal kapasitelerini geliştirilmeleri ve rekabet güçlerini artırmalarını sağlamak için fuar hizmetlerini önemsiyoruz. Bu nedenle fuarlara ka


Türkiye’nin gelecek beş yıl içinde ulaşmak istediği hedefleri ortaya koyan 11. Kalkınma Planı için Kalkınma Bakanlığı toplumun tüm kesimlerinin görüşlerini almak için anket çalışması başlatmıştır. Anketin amacı On Birinci kalkınma Planında Türkiyenin kalkınması ile ilgili yapılması öngörülen temel tercihler konusunda en geniş şekilde yerelde vatandaşlarımızdan talep ve beklentilerini alarak plan çalışmalarının yurt sahasına yayılmasıdır.  Katkılarınız ve duyarlılığınız için teşekkür ederiz. Ankete, 28 Şubat 2018 tarihine kadar http://kbanket.kalkinma.gov.tr/index.php/473257/lang-tr adresi üzerinden katılım sağlanabilecektir.  


06.02.2018 Uşak Ticaret ve Sanayi Odası’nın düzenlediği sektörel ihtisas komisyonları, tekstil, deri ve seramik sektöründen sonra gıda sektörü içinde gerçekleştirildi. Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkan Yardımcısı İsmail Yeldanlı ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Demirci başkanlığında toplanan gıda sektörü ihtisas komisyonuna, Uşak ili gıda sektöründe faaliyet gösteren perakende ve imalat sanayi firma temsilcilerinin yanı sıra üniversiteden öğretim üyeleri de katıldı. Toplantıda; sektörün inovasyon eksikliğinden, yerel ürünlerin pazarlaması ve tanıtımındaki eksikliğe, sektörde üniversite sanayii işbirliğinin öneminden, bölgedeki hammadde üreticilerinin denetlenmesinin eksikliğine kadar birçok konuya değinilerek, sektör temsilcilerinin görüş ve önerileri alındı. İhtisas komisyonları, üretimden başlayarak tüketicide sona eren sürece kadar yaşanabilen sorunlara getirilecek somut çözüm önerileri ve bunlara yönelik yapılabilecek projelerin görüşüleceği toplantılarla devam edecek. UTSO Yönetim Kurulu Başkanı S. Selim Kandemir; “Yatırım, üretim ve istihdam yapısı ile ülke ekonomisinin en dinamik sektörl


01.02.2018 Gelişen Kolombiya, Tekstil Sektöründe Fırsatlar Ülkesi Uşak Ticaret Ve Sanayi Odası tarafından, 20-27 Ocak 2018 tarihleri arasında Kolombiya yurt dışı iş gezisi düzenlendi. UTSO Meclis Başkanı İsmail Karaman ve UTSO Yönetim Kurulu Başkanı S. Selim Kandemir başkanlığında gerçekleştirilen programa 20 kişilik iş adamı heyeti katıldı. Kolombiya yurtdışı iş gezisi programından bir dizi bürokratik temaslar, ikili iş görüşmeleri ve Colombiatex-2018 Fuarı kapsamında stant çalışması gerçekleştirildi. Kolombiya, 2016 Dünya Bankası verilerine göre dünyanın 40. büyük ekonomisi olarak açıklanmıştır. Kolombiya, Latin Amerika ülkeleri içinde en yüksek büyüme kaydedecek ülke olacağı tahmin edilen ülke, iş yapma kolaylığı açısından dünyada 189 ülke içinde 34. sırada yer almaktadır. Önemli ticari potansiyele sahip Kolombiya, üyesi olduğu tercihli ticaret düzenlemeleri ile işadamlarımız için fırsatlarla dolu diyen UTSO Yönetim Kurulu Başkanı S. Selim Kandemir program hakkında şu değerlendirmelerde bulundu. Kandemir; “23-25 Ocak’ta gerçekleşen Colombiatex Fuarı’nda, 


26.01.2018 Uşak Ticaret ve Sanayi Odası, Zafer Kalkınma Ajansı ve Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Hibe Programları Hakkında; Uzmanlarla, Üyelerini Bir Araya Getirerek Birebir Görüşme İmkânını Sağladı Uşak Ticaret ve Sanayi Odası, devlet destekleri, teşvikler ve bu teşviklerin uygulanması, hukuksal süreçler gibi üyelerinin iş hayatı ve ticari ilişkilerinde karşılaşmaları muhtemel konularda, alanında uzman kişilerle üyelerini, buluşturarak birebir görüşme imkânıyla danışmanlık hizmeti vermeye devam ediyor. Aynı gün içerisinde gerçekleştirilen danışma masalarında Zafer Kalkınma Ajansı ve TKDK’nin yeni dönem hibe programları hakkında kurumların uzmanları tarafından ayrıntılı bilgi verildi. Ayrıca, danışan üyelerin sorunlarına çözüm yolları belirlendi. UTSO Yönetim Kurulu Başkanı S. Selim Kandemir, oda olarak bölge ekonomisinin rekabet gücünü arttıracak olan yeni dönem teşvik ve desteklerini önemsediklerini belirterek; “İlimiz proje oluşturma kültüründe TR-33 bölgesinde k


26.01.2018 Uşak Ticaret ve Sanayi Odası koordinasyonunda Uşak üniversitesinden, organize sanayi bölgelerinden ve özel sektörden temsilcilerinin bir araya geldiği “Sektörel İhtisas Komisyonları”, Seramik Sektörü sorun ve çözüm önerileri toplantısı ile devam etti. UTSO Yönetim Kurulu Üyesi Coşkun Güngör başkanlığında toplanan ihtisas komisyonunda, seramik sektörünün sorunları; özellikle enerji maliyetlerinin yüksek olması, lojistik sıkıntıları, kalifiye eleman yetersizliği, maden kaynaklarının araştırılmasında devlet desteği konuları görüşüldü. Ayrıca toplantıda, katma değer açısından önde gelen sektörler arasında yer alan seramik sektörünün ihracattaki önemi ve buna istinaden sağlanabilecek ihracat teşvikleri hakkında da görüşüldü. Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı S. Selim Kandemir, sektörün ülkemizde ithal bağımlılığı en az olan sektörler arasında yer aldığına dikkat çekerek; “Seramik sektörü yerli hammaddeler kullanarak ülkemiz ekonomisine önemli ölçüde katma değer kazandıran bir iş koludur. Ülkemizde, Seramik Sanayi 1950 yılların başı